Organisatie

Deze pagina beschrijft de algemene structuur van onze vereniging. Volgens onze statuten en huishoudelijk reglement hebben we de de volgende bestuurlijke en uitvoerende organen met bijbehorende persoonlijke functies.

Algemene vergadering

De algemene vergadering (AV) wordt minimaal eens per jaar gehouden. Stemgerechtigde leden bepalen daar hoe de vereniging haar doelstelling — uitoefening van aikido te bevorderen en faciliteren — moet bereiken. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en donateurs. Aspirant-leden mogen nog niet aan deze vergadering deelnemen.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het dagelijkse beleid in opdracht van de algemene vergadering. Een aantal taken hiervan is door het bestuur ondergebracht bij de verschillende commissies. Van het bestuur is de voorzitter Sander, de penningmeester is Jelle, Annemiek is de secretaris en Krijn ondersteund het geheel als algemeen bestuurslid.

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie heeft een staffunctie en controleert jaarlijks de financiële verantwoording die het bestuur aan de algemene vergadering geeft. De voorzitter is Joren en het enige lid is Simon.

Activiteitencommissie

De meeste interne en open activiteiten van de vereniging worden in opdracht van het bestuur door de activiteitencommissie georganiseerd. Dit varieert van speciale trainingen en seminars tot sociale bijeenkomsten onder het genot van een drankje of een hapje of een spontaan bowlinguitje. De voorzitter is Hans en het ad interim lid is Jelle. Momenteel hebben we twee vacatures voor leden van deze commissie.

Technische commissie

Voor de technische invulling van de trainingen en het afnemen van examens is er een technische commissie die uit het lerarenteam bestaat. De voorzitter en hoofddocent is Sander en de huidige leden, die tevens assistent-leraar zijn, zijn Bas, Jan en Annemiek.

Wervingscommissie

Het vinden van nieuwe leden wordt ondersteund door de wervingscommissie. Door gerichte communicatie probeert deze commissie mensen die aikido bij ons willen trainen te vinden. De voorzitter is Jan en het enige lid is Hans. Momenteel hebben we een vacature voor een extra lid van deze commissie.

Vertrouwenscontactpersonen

Deskundig, vertrouwelijk en onafhankelijk zijn de vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging. Deze staffuncties zijn het eerste contact voor vragen en melding van incidenten omtrent alle aspecten van de sociale veiligheid. De vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) zijn Simon, Yo-Yi en David.