Vertrouwenscontactpersonen

Als vereniging hechten wij aan een prettige, veilige en transparante sfeer in onze dojo. Zodat iedereen in goed vertrouwen naar elkaar eventuele incidenten bespreekbaar kan maken en er bereidheid is om die op te lossen.

Om deze sfeer te behouden hebben wij drie vertrouwenscontactpersonen: Yo-Yi, David en Simon. Zij hebben alle drie succesvol de cursus Vertrouwenscontactpersoon van het NOC*NSF afgerond.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft volgens het NOC*NSF de volgende taken:

  1. Een eerste aanspreekpunt te zijn voor ongewenste situaties binnen de vereniging.
  2. De melder zo goed mogelijk van dienst te zijn door hem/haar naar de juiste persoon of organisatie door te verwijzen.
  3. Er proactief voor te zorgen dat er binnen de vereniging een sociaal veilig sportklimaat is.

Zij zijn dus nadrukkelijk GEEN vertrouwenspersonen en niet opgeleid om te mediëren of inhoudelijk te adviseren. Maar VCP’ers kunnen je dus wel in contact brengen met een vertrouwenspersoon als dat nodig is.

Hoe kun onze VCP’ers bereiken?

Wil je onze vertrouwenscontactpersonen benaderen, dan kan dat kort voor of na de training of via onderstaande contactgegevens:

portret Yo-Yi Pat
vertrouwenscontactpersoon
opleiding VCP bij NOC*NSF
yo-yi@sanshinkai.eu
portret David Polak
vertrouwenscontactpersoon
opleiding VCP bij NOC*NSF
david@sanshinkai.eu
portret Simon Korthout
vertrouwenscontactpersoon
opleiding VCP bij NOC*NSF
simon@sanshinkai.eu

Wat doen zij als je bij hen een melding maakt?

Vertrouwenscontactpersonen werken volgens een vaste procedure als je een melding bij hen doet. Ze maken bijvoorbeeld een kort verslag van je melding en nemen dat met je door om er zeker van te zijn dat ze je goed hebben begrepen. Vervolgens leggen ze de melding voor aan het bestuur mits je daar geen bezwaar tegen hebt. Dat kan anoniem, maar soms is het relevant om aan te geven van wie de melding komt zodat er iets mee kan worden gedaan. Dat zullen ze vooraf met je overleggen.

Het is daarna aan het bestuur om te beslissen of er maatregelen nodig zijn en wat de beste vervolgstappen zijn. Vertrouwenscontactpersonen zijn – net als iedereen – wettelijk verplicht om meldingen over strafbare feiten te melden aan de politie.

We hopen dat je op basis van deze toelichting een goed beeld hebt van wat het doel is van de vertrouwenscontactpersonen en waarvoor je bij hen terecht kunt. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons even weten.