Registratie lidmaatschap

  Roepnaam

  Officiƫle voornamen

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  Geboorteplaats

  Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)

  Geslacht
  FemaleMale

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Emailadres

  Nummer U-pas of collegekaart

  Vervaldatum U-pas of collegekaart (JJJJ-MM-DD)

  Registratiedatum (eerste training na proefmaand JJJJ-MM-DD)

  Door het insturen van dit formulier verzoekt bovenstaande persoon lid te worden van Sanshinkai Aikido Utrecht en zal na toelating de rechten en plichten accepteren zoals deze geformuleerd zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Hij of zij verklaart ook fysiek en mentaal gezond genoeg te zijn om aikido te beoefenen, de huisregels op te volgens en 14 jaar of ouder te zijn.

  Naam voogd, indien jonger dan 18 jaar

  Telefoonnummer voogd, indien jonger dan 18 jaar

  E-mailadres voogd, indien jonger dan 18 jaar

  Privacybeleid
  Ik ben het eens met hoe mijn data wordt verwerkt.