Registratie lidmaatschap

Roepnaam

Officiƫle voornamen

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboorteplaats

Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)

Geslacht
FemaleMale

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Emailadres

Nummer U-pas of collegekaart

Vervaldatum U-pas of collegekaart (JJJJ-MM-DD)

Registratiedatum (eerste training na proefmaand JJJJ-MM-DD)

Door het insturen van dit formulier verzoekt bovenstaande persoon lid te worden van Sanshinkai Aikido Utrecht en zal na toelating de rechten en plichten accepteren zoals deze geformuleerd zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Hij of zij verklaart ook fysiek en mentaal gezond genoeg te zijn om aikido te beoefenen, de huisregels op te volgens en 14 jaar of ouder te zijn.

Naam voogd, indien jonger dan 18 jaar

Telefoonnummer voogd, indien jonger dan 18 jaar

E-mailadres voogd, indien jonger dan 18 jaar

Privacybeleid
Ik ben het eens met hoe mijn data wordt verwerkt.