Sanshinkai Aikido

Het aikido dat wij doen is van de originele en meest beoefende stijl die Aikikai Aikido heet. Deze stijl werd vooral door leerlingen van de oprichter van aikido over de wereld verspreid. Daarna is aikido vooral onder de tweede generatie leerlingen verder ontwikkeld.

Een van deze leerlingen, die uiteindelijk deel uitmaakte van de technische commissie in Japan, is Masatomi Ikeda shihan. Hij ontwikkelde een didactisch systeem om Aikikai Aikido te onderwijzen en te leren. Zijn systeem heet Sanshinkai Aikido en wordt – je raad het al – ook gebruikt bij Sanshinkai Aikido Utrecht.

Sanshinkai betekent vrij vertaald de vereniging van drie harten. In dit systeem worden verschillende disciplines bijeengebracht onder drie pilaren. De eerste pilaar en meest belangrijke pilaar is Aikikai Aikido. De tweede pilaar is de hojo kata. Dit is een deel van de 500 jaar oude Japanse zwaardvechttraditie Kashima Shinden Jikishinkage-ryū.

De derde pilaar heet genkikai en omvat een selectie van gezondheidsoefeningen uit vijf verschillende disciplines zoals yoga en meditatie. Sommige oefeningen zijn meer dan 2.500 jaar oud terwijl andere zijn recentelijk ontwikkeld.

Dit systeem is zo samengesteld dat alle delen op dezelfde principes zijn gebaseerd. De hojo kata is zeer geschikt voor het ontwikkelen van onder andere een correcte houding, concentratie, ademhaling, balans en timing. Het genkikai is er vooral om te herstellen van intensieve training en innerlijke reflectie. Door de toevoeging van deze oefeningen wordt het aikido rijker en door de beoefening ervan ontplooien stap voor stap diepere inzichten in aikido. Dit is uniek aan Sanshinkai Aikido en geeft de beoefenaar meer gereedschappen voor verbreding en verdieping van zijn of haar aikido.

Masatomi Ikeda shihan heeft bijna 40 jaar in Europa aikido onderwezen en is inmiddels met pensioen in Japan. Zijn leerlingen zoals Michele Quaranta en Francesco Marrella – die inmiddels ieder 7e dan en shihan zijn – zetten zijn werk voort. Daarnaast werken wij ook samen met vierde generatie leraren zoals Eric Graf uit Zwitserland en Miroslav Šmíd uit Tsjechië, allebei 5e dan.

Michele Quaranta met vier ukes met jo, 2017, Romano de Aikido Aikikai

Sanshinkai Aikdo Utrecht is momenteel de enige groep in Nederland die integraal het systeem van Sanshinkai Aikido onderwijst. Sanshinkai Aikido is geen bepaalde stijl maar een bredere benadering van Aikikai Aikido. Alle examens en promoties binnen Sanshinkai Aikido zijn uitgegeven en geregistreerd bij het hoofdkwartier van de internationale organisatie van Aikikai Aikido in Tokio.