Vertrouwens­contact­persoon

Als vereniging hechten wij aan een prettige, veilige en transparante sfeer in onze dojo. Zodat iedereen in goed vertrouwen naar elkaar eventuele incidenten bespreekbaar kan maken en er bereidheid is om die op te lossen.

Om deze sfeer helpen te behouden hadden wij vertrouwenscontactpersonen. Die hadden succesvol de cursus Vertrouwenscontactpersoon van het NOC*NSF afgerond.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft volgens het NOC*NSF de volgende taken:

  1. Een eerste aanspreekpunt te zijn voor ongewenste situaties binnen de vereniging.
  2. De melder zo goed mogelijk van dienst te zijn door hem of haar naar de juiste persoon of organisatie door te verwijzen.
  3. Er proactief voor te zorgen dat er binnen de vereniging een sociaal veilig sportklimaat is.

Zij zijn dus nadrukkelijk geen vertrouwenspersonen en niet opgeleid om te mediëren of inhoudelijk te adviseren. Maar een VCP kan je dus wel in contact brengen met een vertrouwenspersoon als dat nodig is.

Hoe kun je ze bereiken?

Momenteel hebben we geen eigen vertrouwenscontactpersoon, maar in plaats daarvan is het mogelijk de VCP van de Aikido bond Nederland te benaderen.

Wat doen zij als je bij een van hen een melding maakt?

Vertrouwenscontactpersoon werkt volgens een vaste procedure als je een melding bij een van hen doet. Hij of zij maakt bijvoorbeeld een kort verslag van je melding en neemt dat met je door om er zeker van te zijn dat hij of zij je goed hebt begrepen. Vervolgens wordt de melding aan het bestuur voorgelegd, als je daar geen bezwaar tegen hebt. Dat kan ook anoniem, maar soms is het relevant om aan te geven van wie de melding komt zodat er iets mee kan worden gedaan. Dat wordt door de VCP vooraf met je overlegd.

Het is daarna aan het bestuur om te beslissen of er maatregelen nodig zijn en wat de beste vervolgstappen zijn. Vertrouwenscontactpersonen zijn – net als iedereen – wettelijk verplicht om meldingen over strafbare feiten te melden aan de politie.

We hopen dat je op basis van deze toelichting een goed beeld hebt van wat het doel is van de vertrouwenscontactpersonen en waarvoor je bij hen terecht kunt. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het hun even weten.

NOC*NSF