Registratie lidmaatschap

   

  Roepnaam

   

  Officiële voornamen

   

  Tussenvoegsel

   

  Achternaam

   

  Geboorteplaats (en land als dat buiten Nederland is)

   

  Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)

   

  Geslacht
  ManVrouwOverig

   

  Adres

   

  Postcode

   

  Woonplaats

   

  Telefoonnummer

   

  E-mailadres

   

  Nummer U-pas of collegekaart

   

  Vervaldatum U-pas of collegekaart (JJJJ-MM-DD)

   

  Registratiedatum (eerste training na proefmaand JJJJ-MM-DD)

   

  Door het insturen van dit formulier verzoekt bovenstaande persoon lid te worden van Sanshinkai Aikido Utrecht en zal na toelating de rechten en plichten accepteren zoals deze geformuleerd zijn in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. Deze persoon verklaart ook fysiek en mentaal gezond genoeg te zijn om aikido te beoefenen en de huisregels op te volgen.

   

  Naam voogd, indien jonger dan 18 jaar

   

  Telefoonnummer voogd, indien jonger dan 18 jaar

   

  E-mailadres voogd, indien jonger dan 18 jaar

   

  Privacybeleid
  Ik ben het eens met hoe mijn data wordt verwerkt.

   

  Veiligheidsvraag