Registratie proefmaand

Roepnaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)

Telefoonnummer

Emailadres

Nummer U-pas of collegekaart

Vervaldatum U-pas of collegekaart (JJJJ-MM-DD)

Eerste training proefmaand (JJJJ-MM-DD)

Hoe heb je onze groep gevonden?

Door het insturen van dit formulier verzoekt bovenstaande persoon aspirant-lid te worden van Sanshinkai Aikido Utrecht voor een proefmaand. Hij of zij verklaart fysiek en mentaal gezond genoeg te zijn om op eigen risico aikido te beoefenen, de aanwijzingen tijdens de training op te volgen en 14 jaar of ouder te zijn.

Naam voogd, indien jonger dan 18 jaar

Telefoonnummer voogd, indien jonger dan 18 jaar

E-mailadres voogd, indien jonger dan 18 jaar

Privacybeleid
Ik ben het eens met hoe mijn data wordt verwerkt.